Project Support

 • Pomogę Ci złożyć ofertę przetargową
  Tworzę i składam zapytania ofertowe na materiały lub usługi wraz z określaniem zakresów prac, terminów i warunków. Później analizuję i negocjuję otrzymane oferty i uczestniczę w tworzeniu umów pod kątem technicznym.
 • Zorganizuję i dopilnuję pracę dostawców
  Tworzę budżet i harmonogram na planowane prace. Docelowo organizuję i nadzoruję prace podwykonawców, pilnując przy tym harmonogramu. Sprawdzam, czy wykonane prace są oddane zgodnie z umową i egzekwuję ewentualne poprawki.
 • Przygotuję dokumentację projektu
  Przygotowuję stosowne protokoły z wykonanych prac / uzgodnień / dostaw z zamawiającym lub podwykonawcami. Sprawdzam rzetelność dokumentacji dostarczanej przez podwykonawców i egzekwuję jej korekty. Pośredniczę
  w przepływie dokumentacji pomiędzy podwykonawcami, a zamawiającym.

 • Przetłumaczę dokumentację
  Mówię i piszę blegle po polsku, włosku i angielsku. Przetłumaczę dokumentację techniczną i bieżącą z każdego na każdy z tych trzech języków.
Odwiedź mnie, zadzwoń albo napisz maila, żeby zadać mi pytanie
lub porozmawiać o możliwości podjęcia współpracy.

Project Support Patryk Ziemianin
al. Armii Krajowej 4a/lokal 121
35-307 Rzeszów

Telefon:
791 559 054

E-mail:
KONTAKT@PROJECTSUPPORT.PL